ตรวจการได้ยิน

ตรวจการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยิน ก่อนว่าสูญเสียระดับใด จึงจะสามารถเลือก เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมได้

ตรวจการได้ยิน

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจการได้ยิน

ปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟังพัฒนาไปมาก ราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่หลักพันจนถึงหลายหมื่นบาท  บางครั้งพบว่าเครื่องที่มีราคาสูงมีเทคโนโลยีสูงๆ บางครั้งก็ไม่ตอบโจทย์ให้กับคนไข้เสมอไปด้วยสาเหตุ
  1. ระดับการสูญเสียการได้ยิน 
  2. ระยะเวลาที่สูญเสียการได้ยิน 
  3. เทคโนโลยีเครื่องฯ และเทคนิคการปรับจูนเครื่องฯ ของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
  4. การติดตามหลังการขาย เพราะการใส่เครื่องช่วยฟังต้องใส่ไปจนตลอดชีวิต ต้องมีการปรับกันอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากระดับการได้ยินอาจลดลง หรือสภาพเครื่องฯ ที่เสื่อมไปตามเวลา
เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาการได้ยิน

การจะใส่เครื่องช่วยฟังให้กับผู้มีปัญหาการได้ยิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจวัดระดับการได้ยินก่อนว่าสูญเสียระดับใด จึงจะสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับการได้ยินได้ และปรับจูนเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับย่านความถี่ที่คนไข้สูญเสียการได้ยิน ผู้ใช้จึงจะได้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังที่สุด เหมือนกับการวัดสายตาเพื่อตัดแว่น การซื้อเครื่องช่วยฟังจากอินเตอร์มาใช้ มักจะใส่ไม่ได้ เพราะเสียงรบกวนเยอะ เบาไป ดังไป ฯลฯ สุดท้ายก็ไม่ใส่ เพราะรำคาญเสียงรบกวน ใส่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์ในการฟัง 

” จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจวัดระดับการได้ยินก่อนว่าสูญเสียระดับใด จึงจะสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับการได้ยินได้ “

การตรวจระดับการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยิน โดยปกติจะทำการทดสอบหาระดับการได้ยินผ่านสองทาง คือ การนำเสียงผ่านอากาศ และการนำเสียงผ่านกระดูก การนำเสียงผ่านอากาศจะทดสอบโดยการครอบหูฟัง ส่วนการนำเสียงผ่านกระดูกจะทดสอบโดยการวางตัวปล่อยเสียงที่กระดูกกกหู จากนั้นจะปล่อยเสียงความถี่เดียว ที่ระดับความดังต่าง ๆ แล้วลดระดับลงเรื่อย ๆ จนถึงระดับความดังที่เบาที่สุดที่ผู้ถูกทดสอบได้ยิน โดยปกติแล้วระดับการได้ยินปกติจะอยู่ระหว่าง-10จนถึง 25 เดซิเบล ผู้ที่มีระดับการได้ยินสูงกว่านี้ ถือว่ามีความผิดปกติของระดับการได้ยิน โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

 

ระดับการได้ยิน (เดซิเบล)

ความผิดปกติ

-10 ถึง 25

การได้ยินปกติ

26 ถึง 40

หูตึงเล็กน้อย

41ถึง 55

หูตึงปานกลาง

56 ถึง 70 

หูตึงมาก

70 ถึง 90 

หูตึงอย่างรุนแรง

มากกว่า 90

หูหนวก

ดังนั้นไม่ควรซื้อจากเครื่องช่วยฟังราคาถูกจากอินเตอร์เองเพราะจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ควรไปที่ศูนย์ช่วยการได้ยินเพื่อตรวจการได้ยิน และทดลองฟังหลายๆ รุ่น เพื่อทดลองการฟังเสียงผ่านเครื่องช่วยฟังก่อนที่จะตัดสินใจ

ตัวอย่าง - ตรวจการได้ยิน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ (ฟรอยด์) ได้ลองทดสอบตรวจการได้ยิน