แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

” แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ให้กำลังไฟขนาด 1.4 โวลต์ แตกต่างจากถ่านนาฬิกา หรือ ถ่านไฟฉายทั่วไปที่ให้กำลังไฟ 1.5 โวลต์ “

การผลิต - แบตเตอรี่

ตามปกติแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังถูกผลิตขึ้นโดยใช้ปริมาณแร่ธาตุปรอทเพื่อช่วยในการนำไฟฟ้าและทำให้ส่วนประกอบภายในมีเสถียรภาพ แต่ปรอทไม่ควรใช้ในการผลิต แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป การเลือกซื้อควรจะเลือกแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ปราศจากสารปรอท (Mercury-Free Zinc Air) ที่ใช้สารสังกะสี เป็นวัตถุดิบ แทนที่สารปรอทแบบเก่าซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย และทำลายสิ่งแวดล้อม สารสังกะสีเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ย่อยสลายได้ง่าย ให้กระแสไฟสูงอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้านการทำงานและประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ปราศจากสารปรอทเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่มีแร่ธาตุปรอทจะเท่ากันเมื่อใช้ในเครื่องช่วยฟังชนิดเดียวกัน

ไม่มีสารพิษ

ไม่มีสารพิษ

ปรอทเป็นโลหะหนักและเป็นพิษต่อร่างกาย แต่สารสังกะสีเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ไม่มีสารปรอท

ไม่มีสารปรอท

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง แบบดั้งเดิมมีสารปรอทประมาณ 1% เนื่องจากปรอทเป็นโลหะจึงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี

mercury-free

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย่อยสลายได้ง่าย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน IEC ใหม่ที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องช่วยฟัง

ถ้านำถ่านนาฬิกามาใช้กับเครื่องช่วยฟังจะทำให้เครื่องช่วยฟังได้รับไฟแรงเกินไป แอมปลิไฟร์ (Amplifier) ซึ่งเป็นไมโครชิพจะเสียง่าย ก่อนใช้งานแบตเตอรี่ทุกก้อนจะถูกปิดด้วยสติกเกอร์แผ่นกระดาษวงกลมสีต่างๆ จากโรงงาน กระดาษที่แปะนี้จะกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับถ่านก่อนใช้งาน เมื่อดึงกระดาษออก ออกซิเจนในอากาศจะผ่านรูนี้เข้าไป กระตุ้นให้ถ่านอยู่ในภาวะพร้อมใช้งานได้ทันที

ขนาด - แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

ถ่านหรือแบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟังนั้นมีหลายขนาด โดยแถบสีที่ตัวบรรจุภัณฑ์จะบอกให้คุณทราบว่าเบอร์อะไร การเลือกซื้อขึ้นอยู่กับเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้งานอยู่ว่าต้องใช้ถ่านเบอร์อะไร

  • ถ่านเบอร์ 10 สีเหลือง
  • ถ่านเบอร์ 13 สีส้ม
  • ถ่านเบอร์ 312 สีน้ำตาล
  • ถ่านเบอร์ 675 สีฟ้า

การใช้งาน - ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ลอกสติ๊กเกอร์ออกจากถ่าน ถ้าพบคราบกาวสติ๊กเกอร์ที่อาจติดอยู่บนผิวถ่านเครื่องช่วยฟัง ให้เช็ดคราบกาวออกเพื่อไม่ให้ปิดรูทางเข้าของอากาศ หลังจากลอกสติ๊กเกอร์ออกทิ้งไว้ให้อ๊อกซิเจนใช้เวลาทำปฏิกิริยาประมาณ 2-3 นาที เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องช่วยฟัง ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากรังถ่านทุกครั้ง