การได้ยิน

การได้ยิน (World Hearing Day) ประจำปี 2561 องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน และการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน หรือหูเสื่อม ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ในประเทศไทยพบกว่า 2.7 ล้านคน โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น ปัญหาการสูญเสียการได้ยินมีหลายสาเหตุ เช่น จากกรรมพันธุ์ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส อุบัติเหตุกระทบกระแทกทางศีรษะ ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือจากการทำงานหรือไปเที่ยวในสถานที่เสียงดัง โดยกลุ่มเสี่ยงสูงคือกลุ่มคนที่ทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ติดต่อกันเกิน 8 ชั่วโมง

ปัญหาการสูญเสีย - การได้ยิน

อาการเบื้องต้น เช่น ได้ยินเป็นเสียงซ่าๆ เหมือนเสียงสัญญาณทีวี เสียงเหมือนน้ำไหล เสียงคล้ายเสียงจิ้งหรีด หรือรู้สึกว่าการได้ยินแย่ลงกว่าเดิม ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีขี้หูอุดตัน หรืออาจมีแก้วหูทะลุ ประสาทหูเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แก้ไขได้ด้วย 2 วิธีคือการใช้เครื่องช่วยฟัง และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล

สำหรับการป้องกันการเกิดโรคหูเสื่อม ทำได้โดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานาน หรือหากต้องอยู่ในที่เสียงดัง มีความเสี่ยง ควรป้องกันโดยการใส่เครื่องป้องกันเสียง พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันประสาทหูเสื่อมแบบเฉียบพลัน ทั้งนี้ให้คุณครูและผู้ปกครองที่ใกล้ชิดเด็ก หมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็ก ซึ่งหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรม เช่น เรียกไม่ได้ยิน พูดช้า พูดไม่ชัด เป็นต้น อาจเข้าข่ายการบกพร่องทางการได้ยิน ให้รีบนำเด็กไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ “โรงพยาบาลราชวิถี ลดเสียง ลดหูหนวก” เนื่อองในวันการได้ยินโลก และในแต่ละปีโรงพยาบาลราชวิถีได้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยิน กว่า 3,000 คนต่อปี มากที่สุดในประเทศไทย

การได้ยิน

” ปัจจุบันมีแอพพลิเคชัน ชื่อ “Eartone” หรือ “ตรวจการได้ยิน” พัฒนาขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  “

ประชาชนสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการได้ยินแบบละเอียดได้ด้วยตนเอง ทราบถึงระดับหูตึงหรือเปอร์เซ็นต์ของประสาทหูเสื่อม โดยสามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ ระบบ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย